Školící a pilotní pracoviště - SPECTRIS

Úvod » Laboratoře » Školící a pilotní pracoviště - SPECTRIS

Školící a pilotní pracoviště TU v Liberci - SPECTRIS vzniklo v roce 2002 jako společný projekt dvou subjektů:

    1. Laboratoře technické diagnostiky Katedry vozidel a motorů Fakulty strojní Technické univerzity v Libercia
    2. firmy SPECTRIS Praha spol. s r.o.

 

Nabídka kurzů :

  
 •  

Vibrodiagnostik - přípravný kurz pro certifikaci na funkci Technický diagnostik.

  

 •  

Metrologie měření vibrací

  

 •  

Základy měření hluku

  

 •  

Provozní tvary kmitů a modální analýza

  

 •  

Variabilita v systému měření vibrací (nejistoty měření a kalibrací)

  

 •  

Variabilita v systému měření hluku (nejistoty měření a kalibrací)

  

 •  

Základy technické diagnostiky

  

 •  

Základy metrologie

  

 •  

Akustická pohltivost

 

Školící a pilotní pracoviště vzniklo s cílem:

   
 •  
Podporovat výuku studentů TU v Liberci v předmětech souvisejících s problematikou vibrací a hluku strojů, experimentálními metodami a zjišťováním zvukoizolačních vlastností materiálů.
   
 •  
Podporovat řešení bakalářských, diplomových prací a disertačních prací v oblasti vibrací a hluku strojů.
   
 •  
V rámci celoživotního vzdělávání pořádat školení zájemců z praxe na témata související s problematikou měření vibrací a hluku, vibrační diagnostiky, metrologie měření vibrací a hluku atd. 
   
 •  
Provádět školení uchazečů o certifikát Technický diagnostik-Vibrodiagnostik pro úroveň I a II. Pro tento účel je pracoviště autorizováno Asociací technických diagnostiků České republiky.
   
 •  
Být pilotním pracovištěm Asociace technických diagnostiků České republiky pro provádění zkoušek uchazečů o certifikát Technický diagnostik-Vibrodiagnostik pro úroveň I a II. Na základě úspěšně složené zkoušky je pak uchazeč certifikován Akreditovaným certifikačním místem při Domu techniky Ostrava
   
 •  
Provádět pokračovací a zdokonalovací odborná školení a semináře pro držitele certifikátů..

 

Proč je pracoviště školící?

   
 •  
Protože jsme schopni realizovat školení uchazečů o certifikát Technický diagnostik-Vibrodiagnostik pro úroveň I a II., pokračovací školení pro držitele certifikátu v rámci povinné prolongace, provést školení na příbuzná témata dle požadavků zájemců.
   
 •  
Protože vzděláváme studenty TU v problematice vibrační diagnostiky, měření a analýzy vibrací a hluku.

 

Proč je pracoviště pilotní?

   
 •  

Protože jsme autorizovaným pracovištěm Asociace technických diagnostiků, kde lze vykonat certifikační zkoušku včetně praktické zkoušky.

 

Školící a pilotní pracoviště TU v Liberci - SPECTRIS tvoří základní tým lektorů :

 

 

 

          Doc. Dr. Ing. Pavel Němeček - TU v Liberci
          Držitel certifikátu Technický diagnostik - Vibrodiagnostik (IV. Stupeň)
          tel.: 485 353 442

          mobil: 602 429 519
          fax: 485 353 139
          E-mail: pavel.nemecek@tul.cz                                     Ing. Tomáš Stehlík - Spectris Praha spol. s r.o.
                                    Držitel certifikátu Technický diagnostik - Vibrodiagnostik (III. Stupeň)
                                    tel.:       267 021 100
                                    mobil:   602 353 330
                                    fax:       267 021 120
                                    E-mail: tomas.stehlik@spectris.cz

 

          Doc. Dr. Ing. Elias Tomeh - TU v Liberci
          Držitel certifikátu Technický diagnostik - Vibrodiagnostik (IV. Stupeň)
          tel.:      485 353 439
          mobil:  603 938 429
          fax:      485 353 139
          E-mail: elias.tomeh@tul.cz
          Ing. Jan Novák, Ph.D. - TU v Liberci
          Držitel certifikátu Technický diagnostik - Vibrodiagnostik (III. Stupeň)
          tel.:      485 353 443
          mobil:  602 326 116
          fax:      485 353 139
          E-mail: jan.novak1@tul.cz