Měření akustické pohltivosti

Úvod » Laboratoře » Laboratoř technické diagnostiky » Měření akustické pohltivosti

Školící a pilotní pracoviště TU v Liberci - Spectris provádí měření akustické pohltivosti materiálů a vědecko-výzkumnou činnost v oboru "Akustické pohltivosti izolačních materiálů".

Uvedené pracoviště disponuje :

  • impedanční trubicí Brüel & Kjaer typ 4206
  • alfa - kabinou RIETER

Impedanční trubice

Alfa - kabina

Alfa - kabina je zařízení (vyvinuté a dodané firmou RIETER) pro měření zvukové pohltivosti. Kabina vychází z normy ISO 354 (ČSN ISO354 Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti), vychází z  její metodiky a odstraňuje nevýhodu potřeby vzorku o velkých rozměrech. V dozvukové a-kabině je měření zvukové pohltivosti provedeno:

  • na vzorcích o rozměrech 1,0 m x 1,2 m,
  • na pohltivých výplních spojených s podkladovým materiálem (stropy automobilů, akustické obklady kapot apod.)
  • na dílech a výrobcích, které pohlcují zvuk (sedadla automobilů, nábytek apod.)

alfa - kabina svými parametry vyhovuje požadavkům automobilového průmyslu, ale neexistují překážky pro měření vzorků pro aplikaci ve stavebnictví, výrobě nábytku apod., měřením lze pomoci při konstrukci strojů a ostatních výrobků ale též při vývoji nových protihlukových materiálů.

Alfa - kabina

Základní parametry:

Objem a-kabiny:  6,44 m3
Rozměr standardního vzorku:  1,0 m x 1,2 m
Plocha nestandardních vzorků:  0,6 m2 – 2,4 m2
Frekvenční rozsah měření:  500 Hz – 8 kHz (oktávová analýza), 400 Hz – 10 kHz (1/3 oktávová analýza)
 

Informace pro zájemce o měření:

  • v alfa - kabině se standardně měří vzorky o rozměru 1,0 m x 1,2 m (+2 mm, - 1mm). Pokud je dodán vzorek o větších rozměrech, je po dohodě se zadavatelem na požadovaný rozměr upraven,
  • měření zvukové pohltivosti na vzorcích spojených s pokladovým nosným materiálem nebo měření konkrétních výrobků a/nebo součástí je vhodné dopředu konzultovat (rozměry vzhledem k rozměru alfa - kabiny, rozměrům vstupních dvířek kabiny; další vlastnosti atd.)
  • výstupem z měření je standardní protokol a/nebo data exportovaná do MS Excel
  • způsob dodání a nakládání se vzorkem před a po měření bude součástí dohody se zadavatelem,
  • termín dodání vzorků, zaslání výsledků a cena za měření bude součástí dohody se zadavatelem.

V případě jakýchkoliv dotazů a zájmu o měření nás prosím kontaktujte na:

pavel.nemecek@tul.cz   (mobil: 723 032 999)

jan.novak1@tul.cz   (mobil 602 326 116)