Magisterský program

Úvod » Katedra » Programy » Magisterský program

Navazující magisterský studijní program – N 2301 Strojní inženýrství, obor Motorová vozidla 

 

Cílem studia je poskytnout absolventovi potřebné znalosti pro konstrukční a inovační činnost v oblasti stavby strojů, zařízení a výrobních linek. Absolventi si osvojí metody konstruování a experimentální metody oboru a naučí se odborné dovednosti podporující tvůrčí technickou činnost.

 

Standardní doba studia:

2 roky

Typ studia:

navazující

Forma studia:

prezenční,

kombinované

Zakončení:

diplomová práce, státní zkouška

Číslo oboru:

2302T010

Získaný titul:

Inženýr (Ing.)

 

Na katedře je možné v tomto studijním programu absolvovat:

 • Diplomová práce I. II. III.  
 • Odbornou praxi - povinný předmět
 • Technická diagnostika- povinný předmět
 • Experimentální metody- povinný předmět
 • Projekt I a II  - povinný předmět
 • Teorie vozidel – předmět oboru a zaměření
 • Pohonné jednotky I – předmět oboru a zaměření
 • Vozidla I – předmět oboru a zaměření
 • Pohonné jednotky II – předmět oboru a zaměření
 • Vozidla II – předmět oboru a zaměření
 • Pohonné jednotky III – předmět oboru a zaměření
 • Modelovaní a simulace II – předmět oboru a zaměření
 • Vozidla III – předmět oboru a zaměření
 • Základy vědecko-výzkumné práce - volitelný fakultativní předmět   

 

 

Navazující magisterský studijní program (NMSP), Magisterský studijní program (MSP) – M 2301 a N2301 Strojní inženýrství, obor Kolové dopravní a manipulační stroje, Pístové spalovací motory

(pouze na dostudování - NMSP do 31.10.2016, MSP do 31.10.2014)

 

Standardní doba studia v NMSP je 3 roky, v MSP 5 let.  Úspěšným vykonáním státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce, získá absolvent MSP a NMSP akademický titul "inženýr" (ve zkratce "Ing." uváděné před jménem).

 

Standardní doba studia:

3 nebo 5 let

Typ studia:

navazující nebo magisterské

Forma studia:

prezenční,

kombinované

Zakončení:

diplomová práce, státní zkouška

Číslo oboru:

2302T010

Získaný titul:

Inženýr (Ing.)

 

Na katedře je možné v tomto studijním programu absolvovat:

 • Diplomová práce I. II. III.  
 • Odbornou praxi a Exkurze
 • Technická diagnostika
 • Dopravní a manipulační technika
 • Vozidlové motory
 • Pístové spalovací motory
 • Přenos a transformace energie
 • Kolové dopravní a manipulační stroje I a II
 • Projekt I a II
 • Příslušenství píst. spalovacích motorů
 • Prostředky zvyšování parametrů PSM
 • Experimentální metody
 • Systémy řízení KDMS
 • Regulační systémy PSM
 • AIP v zaměření
 • Metodika projektování strojů
 • Modelování a simulace
 • Provoz, zkoušení a údržba KDMS

Bližší informace na: http://stag-new.tul.cz/wps/portal/ v sekci „Prohlížení IS / STAG“ odkazy „Programy a obory“ a „Předměty“