Doktorský program

Úvod » Katedra » Programy » Doktorský program

Doktorský studijní program – P 2302 Stroje a zařízení, obor Konstrukce strojů a zařízení, zaměření: Kolové dopravní a manipulační stroje, Pístové spalovací motory, Technická diagnostika strojů 

 

Standardní doba studia doktorského programu je 4 roky. Úspěšným vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce získá absolvent DSP akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem).

 

Standardní doba studia:

4 roky

Typ studia:

doktorský

Forma studia:

prezenční,

kombinované

Zakončení:

státní doktorská zkouška

Číslo oboru:

2302V010

Získaný titul:

Ph.D.

 

Doktorské studium je nejvyšším typem studia na univerzitě. Studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti technického výzkumu nebo vývoje. Absolventi se uplatní jako výzkumní a vývojoví pracovníci v průmyslu, ve výzkumných ústavech, v ústavech AV a na vysokých školách.

 

Podmínky přijetí ke studiu
O přijetí se mohou ucházet absolventi technicky zaměřeného magisterského studia, ale i studenti uvedeného typu studia, kteří takové studium ukončí do termínu konání přijímacího pohovoru. Osobní účast uchazeče při pohovoru v rámci přijímacího řízení je nutná. 

 

Témat doktorských prací – KVM 2015/2016