Bakalářský program

Úvod » Katedra » Programy » Bakalářský program

Bakalářský studijní program – B 2301 Strojní inženýrství

 

Cílem programu je příprava k dalšímu studiu v navazujících magisterských studijních programech technicky zaměřených, zejména ve studijních oborech strojního inženýrství. Fakulta takovým uchazečům nabízí několik studijních oborů.

Absolventi studijního programu prokazují znalosti teoretického základu technických disciplín (zejména matematiky, fyziky, chemie, mechaniky) a základů oborů strojního inženýrství (materiály a technologie, konstrukce strojů aj.) rozumí metodám a procesům, jež vedou k řešení úkolů ve strojírenství a strojním inženýrství. Jsou schopni formulovat vlastní názory a obhajovat výsledky své práce, znalosti a dovednosti využívat při komunikaci alespoň v jednom cizím jazyce. Umějí uplatnit znalosti a dovednosti při řešení technických zadání.

Profilace je zajištěna bakalářskou prací.

 

Standardní doba studia:

3 roky

Typ studia:

bakalářské

Forma studia:

prezenční,

kombinované

Zakončení:

bakalářská práce, státní zkouška

Číslo oboru:

2301R000

Získaný titul:

bakalář (Bc.)

 

Na katedře je možné v tomto studijním programu absolvovat:

 • Bakalářská práce I. II. III.  
 • Odbornou praxi - povinně volitelný fakultativní předmět
 • Úvod do strojírenství - povinný předmět
 • Inženýrská statistika a spolehlivost - povinný předmět
 • Hydraulické a pneumatické pohony - odborný fakultativní předmět
 • Základy vědecko-výzkumné práce - volitelný fakultativní předmět   

 

Bakalářský studijní program – B 2341 Strojírenství, obor Dopravní stroje

(pouze na dostudování do 31.10. 2014)

 

Cílem programu je vychovat absolventy pro výkon povolání, při nichž se využívají soudobé metody a poznatky z oblasti strojírenství. Studium obsahuje též vybrané teoretické poznatky technických věd.

Absolventi mají přiměřenou teoretickou průpravu pro řešení provozních problémů a zajišťování požadované technické úrovně současné průmyslové praxe. Absolvent bakalářského studijního programu se může ucházet o přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu.

 

Standardní doba studia:

3 roky

Typ studia:

bakalářské

Forma studia:

prezenční,

kombinované

Zakončení:

bakalářská práce, státní zkouška

Číslo oboru:

2302R022

Získaný titul:

bakalář (Bc.)

 

Na katedře je možné v tomto studijním programu absolvovat:

 • Bakalářská práce I. II. III.  
 • Odbornou praxi a Exkurze - povinně volitelný fakultativní předmět
 • Úvod do strojírenství - povinný předmět
 • Inženýrská statistika - povinný předmět
 • Řízení jakosti a spolehlivosti  - povinný předmět
 • Základy teorie vozidel a vozidlových motorů – předmět oboru a zaměření
 • Konstrukce motorů a převodovek – předmět oboru a zaměření
 • Vybrané statě z motorových vozidel – předmět oboru a zaměření
 • Technické inovace motorových vozidel – předmět oboru a zaměření
 • Základy vědecko-výzkumné práce - volitelný fakultativní předmět   

Bližší informace na: http://stag-new.tul.cz/wps/portal/ v sekci „Prohlížení IS / STAG“ odkazy „Programy a obory“ a „Předměty“