Činnost

Úvod » Katedra » Činnost

Vzdělávací činnost

 

Katedra vozidel a motorů (KVM) zajišťuje výuku

 v bakalářském studiu:

B 2301 Strojní inženýrství

 

 v magisterském studiu:

N 2301 Strojní inženýrství

obor: Motorová vozidla

 

v doktorském studiu: 

P 2302 Stroje a zařízení

obor: Konstrukce strojů a zařízení zaměření:

 • Kolové dopravní a manipulační stroje
 • Pístové spalovací motory
 • Technická diagnostika strojů 
   

 

Studenti získávají znalosti z teorie i konstrukce motorových vozidel a motorů, náplní výuky jsou však i obecnější technické disciplíny, nezbytné ke zvládnutí konstrukčních a výpočtových úloh při řešení technických problémů výzkumně-vývojového i provozního charakteru.

 

Kurzy, školení, semináře

 

 • Vzdělávání vibrodiagnostiků ve Školícím a pilotním pracovišti TU v Liberci – SPECTRIS.
 • Kurzy a školení připravené podle požadavků.

 

Odborná činnost, nabídka spolupráce

 

 • Konstrukční studie dílů motorů a vozidel, pevnostní a deformační analýzy pomocí moderních výpočtových postupů
 • Výzkum, vývoj a konstrukce plynových pístových spalovacích motorů a vybraných skupin jejich příslušenství
 • Optimalizační práce na plynových pístových spalovacích motorech
 • Spalovací proces v pístových spalovacích motorech, vysokotlaká indikace s termodynamickou analýzou
 • Speciální technicky náročná měření na pístových spalovacích motorech
 • Vývoj a výzkum zážehových spalovacích motorů (benzínových, plynových, na alternativní paliva) a vznětových spalovacích motorů pro automobily i těžká vozidla
 • Dlouhodobé zkoušky motorů ve vlastní zkušebně (vodní, vířivé a elektrické dynamometry), možnost spolupráce při dozoru nad zkouškami na zkušebně zákazníka
 • Vizualizace a výpočty tvoření směsi a spalovacího procesu, měření výfukových emisí
 • Endoskopická měření přístrojem VISIOSCOPE AVL (vizualizace procesů spalování a tvorby směsi, děje s v sacím traktu motoru)
 • Indikování spalovacího procesu s následným termodynamickým výpočtem (zařízení INDIMETER a program INDICOM od fy AVL).
 • Měření výkonu, spotřeby paliva a dalších parametrů motoru
 • Experimentální výzkum systémů vstřikovačů typu Common Rail pro plynná a kapalná paliva
 • Měření koncentrací částic v nejvíce problematických velikostních kategoriích od jednotek po stovky nanometrů
 • Měření koncentrací plynných emisí (analyzátory, FTIR)
 • Měření pasivních odporů motorů a převodů
 • Pevnostní a deformační analýza dílů motorů a vozidel
 • Výzkumné a vývojové práce na podvozkových orgánech hnacího řetězce automobilu, mezinápravových spojek a diferenciálů, účinností stálých převodů a převodovek s využitím zřízení PowerTrain
 • Zkoušky na válcovém dynamometru
 • Technická diagnostika, měření hluku a vibrací, měření vnějšího a vnitřního hluku vozidel, návrhy opatření na snížení hluku
 • Měření akustické pohltivosti izolačních materiálů
 • Měření momentu setrvačnosti těles
 • Řešení odborných problémů formou bakalářské či diplomové práce nebo pracovníky katedry dle složitosti zakázky

 

 

Od roku 1997 je katedra člen Sdružení automobilového průmyslu.

V roce 2000 vzniklo ve společenství ČVUT v Praze, KVM ve FS TU v Liberci a Ústavu pro výzkum motorových vozidel (ÚVMV) v Praze Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka.