Absolventi

Úvod » Absolventi
 

srpen 2014

STEJSKAL Petr Návrh zadní odpružené jednoramenné nápravy motocyklu
JETMAR Kryštof Mechanismus odpružení rámu sjezdového kola
BARTOŠ  Kamil Návrh integrovaného dvoustupňového planetového převodu v náboji kola jednokolky
VÁVRA  Tomáš Zkoušení průmyslových převodovek ve zkušebně Powertrain
PETR Tomáš Mechanické ztráty hnacího ústrojí automobilů
PEŠŤÁK  Martin Vodík – energie budoucnosti
BRYCHTA Vojtěch Převodovky automobilů
OUDRNICKÝ Tomáš Rozbor příčin hlučnosti převodovky
ČECH Karel Úpravy vozidel se zvýšeným výkonem motoru

 

červen 2014

BŘOUŠEK  Josef, Bc. Převodovka elektromobilu
VOJTĚCH Vratislav, Bc. Konstrukce nosiče kontejnerů
MUTAFOV Nikolay, Bc. Hnací ústrojí s hydromotory
ROUDNICKÝ Jindřich, Bc. Konstrukce a zástavba nádoby na kapalinu AdBlue do automobilu Škoda Rapid
MIKEŠ Marek, Bc. Konstrukce speciálního „kráčejícího“ kola
HOUŠKA Filip, Bc. Tribodiagnostika spalovacích motorů vozidel
FLIEGEL Jan, Bc. Analýza nejistot emisních testů na vozidlovém dynamometru
VODRÁŽKA Jan  Úprava malé elektrocentrály pro pohon na N-butanol
HRBEK Tomáš Termografie na stanovišti pístových spalovacích motorů
HOFMAN Martin Budoucí uplatnění plynných motorových paliv pro pohon osobních automobilů
SLABÝ Daniel Provoz motoru na vodík v laboratoři pohonných jednotek
HAVEL Jan Analýza obnovitelných zdrojů energie v ČR
Nguyen Thanh Thoi Údržba točivých strojů
HÁJEK Jan Optimalizace procesu zavírání chladiče, za účelem zproduktivnění pracoviště
ŠUBRT Jan Ředění vzorku výfukových plynů při odběru vysokoobjemovým vzorkovačem 

 

leden 2014

LÁNSKÝ Michal Osobní automobil s motorem na vodík
VU VAN Hoang Studie potenciálních přínosů hybridního pohonu městských
SEIDL Jan Vyhodnocování procesů při nabíjení a vybíjení akumulačního
HODÍK Roman Měření svěrných sil s oběma třecími segmenty
MIKULANIN Lukáš, Bc. Zapalovací svíčka s integrovanou komůrkou

 

červen 2013

ŠMÍD Jakub Pohon vozidel 4x4
SLATINSKÝ Jan Brzdová soustava elektromobilu
DVOŘÁK Martin Zdvihací zařízení pro manipulaci s vozidlem v laboratoři powertrain
PALIVODA Jaroslav Koncepce hybridního vozidla
REICHRT Kamil Návrh dveří elektromobilu
Truong Van Duc Úprava uložení zádržného systému u válcové emisní brzdy
Le Ngoc Hung Simulační výpočty namáhání klikového hřídele
Nguyen Phu Dong Metodika vyvažovacích postupů ventilátoru
KRULIŠ Jan Osobní automobil s motorem na zemní plyn
HROMÁDKO Luboš Alternativní paliva pro zážehové motory
DRÁZSKÝ Jan Řešení ergonomie svařovacího pracoviště
KOPECKÝ Martin Způsoby měření hluku spalováním
HOJNÝ Tomáš Hodnocení doby dozvuku v alfa kabině
Truong Tran Gia Zařízení pro měření malých objemových množství plynu
MERTLÍK Jan Experimentální studie výfukových emisí traktorového motoru
NOVOTNÝ Martin Úprava malého zážehového motoru na alkoholové palivo
MIMRA Jakub Provozní podmínky automobilového motoru při vysoké hustotě provozu
Le Tien Quan Úprava automobilového motoru pro provoz na palivo E85
KOVÁŘ Martin Vozidlové motory na paliva s obsahem alkoholů
Bc. Jaroslav VIGLÁŠ Vozidlo pro speciální určení
Bc. Vojtěch PETROVICKÝ Konstrukce držáků sedadel soutěžního vozu
Bc. Věroslav CVRČEK Analýza jízdy vozidla s využitím gyroskopického snímače
Bc. Jakub LINDAUER Návrh podvozku elektromobilu
Bc. Lukáš PATOČKA Návrh rámu elektromobilu
Bc. Jan PELDA Deformace vložného sedla výfukového ventilu při nerovnoměrném rozložení teplot po obvodu sedla
ŠOLC Jiří Konstrukce nárazníku osobního vozidla
Bc. Linda HULINSKÁ Úprava spalovacího motoru pro provoz na zemní plyn
Bc. Jaroslav HRUBÍN Optimalizace pístu a ojnice motoru Jawa 837
Jakub KRYŠTOF Vnitřní okruh chlazení výkonových brzd Schenck WT150 a WT190

 

leden 2013

VÍT Zdeněk Mobilní upevňovací zařízení pro spalovací motory o zdvihovém objemu 3 – 6 dm3
BAŠE David Vysokoobjemové zařízení pro vzorkování částic
Su Le Van Vliv provozních podmínek na emisní vlastnosti kotlů na plynná paliva
PROCHÁZKA Lukáš Navržení měřících postupů pro Systém ISO kótování
Loc Hguyen Viet Návrh statistických metod pro posuzování vlivů při měření plynných emisí Stacionárních zdrojů znečišťování
ŠŤASTNÝ Radek Konstrukční řešení sportovní terénní čtyřkolky pro výchovu mládeže
DOLEŽAL Emil Zařízení pro manipulaci s nádobami pro zrání omládku
Duong Van Hoan Laboratorní měření spotřeby kapalných paliv spalovacích motorů
VODVÁRKA Martin Zařízení pro manipulaci s vozidlem v laboratořích TUL

 

 

červen 2012    
  Bc. PILVOUSEK Lukáš Elektromobil pro dvě osoby
  Bc. REINER Tomáš Dvou - okruhový systém chlazení zážehového motoru
  Bc. REJMAN Stanislav Redukce hmotnosti karoserie osobního automobilu
  DITTRICH Luboš Vznětový motor na dimetyleter (DME)
  TRNKA Miroslav Malý spalovací motor na alkoholová paliva
  VYŠTEJN Jan Kapalinové chlazení hlavy válců motocyklového motoru
  ALEXA Michal Analýza a optimalizace diagnostiky „HOTTESTU“ vozidlového motoru 1,2 TSI 63/77 kW na montážní lince
  BARTONÍČEK Pavel Návrh měřícího pracoviště pro 3D souřadnicový stroj
  BERAN Tomáš Mobilní zařízení pro lokalizaci a odsátí výbušných plynů v blízkosti motoru 
  DRMLA Martin Chlazené výfukové potrubí spalovacího motoru
  ETTL Jaroslav Mobilní upevňovací rám pro spalovací motory o zdvihovém objemu 1-2 dm3
  FARÁŘ JAN Vnitřní okruh chlazení výkonové brzdy SCHENK D 700
  FRYC Jan Konstrukce stavebnicového rámového systému pro účely mechanických zkoušek karoserie
  FRÝDA Filip Zařízení pro vzorkování výfukových plynů
  HÜBNER Jan Optimalizace měření zvukové pohltivosti v alfa kabině
  HYLMAR Tomáš Simulace kinematiky podvozku vozidla
  MAREK Tomáš Mobilní upevňovací stolice pro spalovací motory o zdvihovém objemu 11-14 dm3
  PROCHÁZKA Michael Zvukové pohltivé materíály používané v automobilech
  RANDÝSEK Luděk
Návrh porovnávacího měření na zařízení na zkoušky pulsujícím tlakem
 
 
ŠÍDA Mirko
Simulace jízdního emisního cyklu
  TARASENKO Olga
Monitorování vibrací stavu střídavých elektromotorů
  TOMAN Patrik Simulační výpočty namáhání spalovacího motoru
  ŽENATÝ Jakub Kompresorová jednotka na stlačený vodík
     
únor 2012    
  MÁLEK Václav Měření svěrné síly automobilových brzd
  MURAŇ Dalibor
Návrh pohonné jednotku hybridního motocyklu
  PRÝL Stanislav Vysokotlaký injektor plynných paliv pro zážehový motor obsahu 1,2dm3
  BÍBA Radovan
Návrh nosného pojezdového prvku vozíku závěsu systému P+F
  UHER Ondřej Elektronický systém úniku pro mobilní použití
  FROST David Měření momentu na volantu vozidla
  NOSEK Pavel Obohacování palivové směsi vodíkem u zážehových motorů
  VESELÝ Jaroslav Identifikace vad montáže motorů
     

červen 2011

   
  PILAŘ Jaroslav Návrh zařízení na obohacování směsi zážehového motoru vodíkem
  MIHULKA Pavel Ojnice pro řadu motorů C28-BEZ
     

únor 2011

   
  PECHOUT Martin Vysokotlaké vstřikování biopaliv se systémem Common Rail
     
červen 2010    
  HODBOĎ Jan Automatizace jízdních zkoušek vozidel
  JELÍNEK Vít, Bc. Elektromechanická jednotka směrového řízení vozidla
  BĚLOBRÁDEK Jan Měřící řídící systém vozidla 4WS
  MIHULKA Tomáš Kombinovaná nástavba pro fekálie
  PLÍŠEK David Mobilní plnící stanice bioplynu
  ROKOS Jiří Přídavný ventil samočinné brzdy
  BERGER Tomáš Převodovky pro utahovací jednotky
  BUKVIC Martin Ventilový rozvod čtyřdobého motoru Jawa 837
  ŠTĚDRA Pavel Odlehčení zadní nápravy kloubového autobusu
  ŠKODA Milan Analýza pracovního oběhu spalovacího motoru
  KOVÁCS Ludvík Vysokotlaký injektor plynných paliv pro zážehový motor 1.2
  DITTRICH Aleš Průmyslový motor pro provoz na rostlinný olej
  POPELKA Josef Přeplňovaný vodíkový motor 1.2 HYTD
  HOŠEK Martin Konverze vozidlového zážehového motoru pro provoz na LPG
     

únor 2010

   
  KADERKA Radek Úprava motocyklu Jawa 50 na závodní speciál pro závody Stadion-Cup
  HLINKA Martin Zážehové motory na etylalkoholová paliva
  MORÁVEK David  Zařízení na měření povrchu brzdových kotoučů
  ŘÍPA Jan Experimentální hydraulické stanoviště
  SKŘIVAN Jiří Variabilní zavazadlový prostor
  STRÁNSKÝ Jan Tažné zařízení osobního automobilu