Katedra vozidel a motorů

Fakulta strojní - Technická Univerzita v Liberci Více o katedře

Nabízené technologie, expertní činnost, akreditace

  • Konstrukční studie dílů motorů a vozidel, výzkum, vývoj a konstrukce plynových pístových spalovacích motorů
  • Měření zdrojů znečišťování ovzduší – akreditace Ministerstva životního prostředí ČR.
  • Endoskopická měření přístrojem VISIOSCOPE AVL (vizualizace procesů spalování a tvorby směsi).
  • Dlouhodobé zkoušky motorů ve vlastní zkušebně (vodní, vířivé a elektrické dynamometry), možnost spolupráce při dozoru nad zkouškami na zkušebně zákazníka.
  • Technická diagnostika, měření hluku a vibrací, měření vnějšího a vnitřního hluku vozidel, návrhy opatření na snížení hluku, měření akustické pohltivosti izolačních materiálů
  • Vzdělávání vibrodiagnostiků ve Školícím a pilotním pracovišti TU v LiberciSPECTRIS.
  • a mnoho dalšího - více zde

dalšíAktuálně z univerzity

01.12.2016

Univerzita obsadí bývalou policejní budovu

Univerzita obsadí bývalou policejní budovu
Naše univerzita koupila za 11, 5 milionu korun prázdnou budovu v Třebízského ulici. Budova původně patřila Vysoké škole strojní a škola ji využívala do začátku 90tých let jako kolej. Pak pře...

Více
30.11.2016

Národní cena kvality pro naši ekonomickou fakultu

Národní cena kvality pro naši ekonomickou fakultu
Naše ekonomická fakulta získala letos Národní cenu kvality v programu START EUROPE. Ocenění převzal děkan fakulty Miroslav Žižka s řešitelkami projektu Evou Šlaichovou a Magdalenou Zbránkovo...

Více

Aktuálně z Fakulty

Kontakty

Katedra vozidel a motorů
Studentská 2
461 17 Liberec

Tel.: +420 485 35 3130
Fax: +420 485 35 3139
Email:  jitka.baudysova@tul.cz

Detail

Mapa

Detail