Katedra vozidel a motorů

Fakulta strojní - Technická Univerzita v Liberci Více o katedře

Nabízené technologie, expertní činnost, akreditace

  • Konstrukční studie dílů motorů a vozidel, výzkum, vývoj a konstrukce plynových pístových spalovacích motorů
  • Měření zdrojů znečišťování ovzduší – akreditace Ministerstva životního prostředí ČR.
  • Endoskopická měření přístrojem VISIOSCOPE AVL (vizualizace procesů spalování a tvorby směsi).
  • Dlouhodobé zkoušky motorů ve vlastní zkušebně (vodní, vířivé a elektrické dynamometry), možnost spolupráce při dozoru nad zkouškami na zkušebně zákazníka.
  • Technická diagnostika, měření hluku a vibrací, měření vnějšího a vnitřního hluku vozidel, návrhy opatření na snížení hluku, měření akustické pohltivosti izolačních materiálů
  • Vzdělávání vibrodiagnostiků ve Školícím a pilotním pracovišti TU v LiberciSPECTRIS.
  • a mnoho dalšího - více zde

dalšíAktuálně z univerzity

22.01.2017

Aplikované vědy umožňují bádat i cestovat

Aplikované vědy umožňují bádat i cestovat
Pět studentů  Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL oboru Aplikované vědy v inženýrství (AVI) se na několik měsíců zapojí do výzkumu na prestižních zahraničních instit...

Více
20.01.2017

Dny otevřených dveří na fakultách

Dny otevřených dveří na fakultách
Je načase rozmyslet si, kam po maturitě za studiem. Přijďte se inspirovat na naše fakulty. Dny otevřených dveří začínají příští týden na fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových stu...

Více

Aktuálně z Fakulty

17.01.2017

Kontakty

Katedra vozidel a motorů
Studentská 2
461 17 Liberec

Tel.: +420 485 35 3130
Fax: +420 485 35 3139
Email:  jitka.baudysova@tul.cz

Detail

Mapa

Detail