Katedra vozidel a motorů

Fakulta strojní - Technická Univerzita v Liberci Více o katedře

Nabízené technologie, expertní činnost, akreditace

  • Konstrukční studie dílů motorů a vozidel, výzkum, vývoj a konstrukce plynových pístových spalovacích motorů
  • Měření zdrojů znečišťování ovzduší – akreditace Ministerstva životního prostředí ČR.
  • Endoskopická měření přístrojem VISIOSCOPE AVL (vizualizace procesů spalování a tvorby směsi).
  • Dlouhodobé zkoušky motorů ve vlastní zkušebně (vodní, vířivé a elektrické dynamometry), možnost spolupráce při dozoru nad zkouškami na zkušebně zákazníka.
  • Technická diagnostika, měření hluku a vibrací, měření vnějšího a vnitřního hluku vozidel, návrhy opatření na snížení hluku, měření akustické pohltivosti izolačních materiálů
  • Vzdělávání vibrodiagnostiků ve Školícím a pilotním pracovišti TU v LiberciSPECTRIS.
  • a mnoho dalšího - více zde

dalšíAktuálně z univerzity

21.09.2018

Promoce zakončila fakulta strojní

Promoce zakončila fakulta strojní
Na sklonku léta promovali absolventi tří fakult, dnes složili absolventský slib držitelé čerstvých titulů „bakalář“ fakulty strojní. Fakulta zdravotnických studií pořádala promoce 10. září. ...

Více
20.09.2018

Lístky na páteční koncert londýnských symfoniků jsou k mání !!!

Lístky na páteční koncert londýnských symfoniků jsou k mání !!!
Studenti i zaměstnanci univerzity si o lístky mohou říci u tajmenic svých fakult a ústavu. Koncert Imperial College Symphony Orchestra začíná v aule zítra, tj. 21. září 2018, od 20.00 hodin....

Více

Aktuálně z Fakulty

20.09.2018
19.09.2018

Kontakty

Katedra vozidel a motorů
Studentská 2
461 17 Liberec

Tel.: +420 485 35 3130
Fax: +420 485 35 3139
Email:  jitka.baudysova@tul.cz

Detail

Mapa

Detail