Katedra vozidel a motorů

Fakulta strojní - Technická Univerzita v Liberci Více o katedře

Nabízené technologie, expertní činnost, akreditace

  • Konstrukční studie dílů motorů a vozidel, výzkum, vývoj a konstrukce plynových pístových spalovacích motorů
  • Měření zdrojů znečišťování ovzduší – akreditace Ministerstva životního prostředí ČR.
  • Endoskopická měření přístrojem VISIOSCOPE AVL (vizualizace procesů spalování a tvorby směsi).
  • Dlouhodobé zkoušky motorů ve vlastní zkušebně (vodní, vířivé a elektrické dynamometry), možnost spolupráce při dozoru nad zkouškami na zkušebně zákazníka.
  • Technická diagnostika, měření hluku a vibrací, měření vnějšího a vnitřního hluku vozidel, návrhy opatření na snížení hluku, měření akustické pohltivosti izolačních materiálů
  • Vzdělávání vibrodiagnostiků ve Školícím a pilotním pracovišti TU v LiberciSPECTRIS.
  • a mnoho dalšího - více zde

dalšíAktuálně z univerzity

31.01.2023

Jan Stolín je novým děkanem FUA

Jan Stolín je novým děkanem FUA
Dnes převzal od rektora Miroslava Brzeziny jmenovací dekret a také skleněné fakultní žezlo. Fakultu umění a architektury TUL povede od této středy následující čtyři roky. ...

Více
30.01.2023

Soutěž KyberRobot sršela nápady. Roboti pouštěli hudbu nebo vařili čaj

Soutěž KyberRobot sršela nápady. Roboti pouštěli hudbu nebo vařili čaj
Když si někdo hraje s roboty, nejen že nezlobí, ale může vyhrát soutěž. A přesně o to usilovalo přes třicet týmů, které se se svými nápady snažily nadchnout porotu nebo pokořit stopky v sout...

Více

Aktuálně z Fakulty

30.01.2023

Setkání kateder se studenty 2. a 3. ročníku BSP

14. března – od 16:00 hodin ve velké aule v budově G

Více
25.01.2023

Školení citačního nástroje Scite

2. února – 15:00 až 16:00 hodin

Více

Kontakty

Katedra vozidel a motorů
Studentská 2
461 17 Liberec

Tel.: +420 485 35 3130
Fax: +420 485 35 3139
Email:  jitka.baudysova@tul.cz

Detail

Mapa

Detail