Katedra vozidel a motorů

Fakulta strojní - Technická Univerzita v Liberci Více o katedře

Nabízené technologie, expertní činnost, akreditace

  • Konstrukční studie dílů motorů a vozidel, výzkum, vývoj a konstrukce plynových pístových spalovacích motorů
  • Měření zdrojů znečišťování ovzduší – akreditace Ministerstva životního prostředí ČR.
  • Endoskopická měření přístrojem VISIOSCOPE AVL (vizualizace procesů spalování a tvorby směsi).
  • Dlouhodobé zkoušky motorů ve vlastní zkušebně (vodní, vířivé a elektrické dynamometry), možnost spolupráce při dozoru nad zkouškami na zkušebně zákazníka.
  • Technická diagnostika, měření hluku a vibrací, měření vnějšího a vnitřního hluku vozidel, návrhy opatření na snížení hluku, měření akustické pohltivosti izolačních materiálů
  • Vzdělávání vibrodiagnostiků ve Školícím a pilotním pracovišti TU v LiberciSPECTRIS.
  • a mnoho dalšího - více zde

dalšíAktuálně z univerzity

27.04.2017

Na výzkum by v roce 2018 mělo jít 36,2 miliardy

Na výzkum by v roce 2018 mělo jít 36,2 miliardy
Definitivní návrh rozpočtu Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace (RVVI) představil dnes novinářům její předseda Pavel Bělobrádek a člen rady Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci...

Více
26.04.2017

Akademický senát se ohradil proti hodnocení vědy a výzkumu

Na včerejším mimořádném zasedání Akademický senát TUL zformuloval svůj nesouhlas s postupem Rady pro vědu, výzkum a inovace s hodnocením vědy za rok 2015. „S výrazným zpožděním byly k několi...

Více

Aktuálně z Fakulty

Kontakty

Katedra vozidel a motorů
Studentská 2
461 17 Liberec

Tel.: +420 485 35 3130
Fax: +420 485 35 3139
Email:  jitka.baudysova@tul.cz

Detail

Mapa

Detail