Katedra vozidel a motorů

Fakulta strojní - Technická Univerzita v Liberci Více o katedře

Nabízené technologie, expertní činnost, akreditace

  • Konstrukční studie dílů motorů a vozidel, výzkum, vývoj a konstrukce plynových pístových spalovacích motorů
  • Měření zdrojů znečišťování ovzduší – akreditace Ministerstva životního prostředí ČR.
  • Endoskopická měření přístrojem VISIOSCOPE AVL (vizualizace procesů spalování a tvorby směsi).
  • Dlouhodobé zkoušky motorů ve vlastní zkušebně (vodní, vířivé a elektrické dynamometry), možnost spolupráce při dozoru nad zkouškami na zkušebně zákazníka.
  • Technická diagnostika, měření hluku a vibrací, měření vnějšího a vnitřního hluku vozidel, návrhy opatření na snížení hluku, měření akustické pohltivosti izolačních materiálů
  • Vzdělávání vibrodiagnostiků ve Školícím a pilotním pracovišti TU v LiberciSPECTRIS.
  • a mnoho dalšího - více zde

dalšíAktuálně z univerzity

28.10.2016

Mechatronici mají nový senát

Mechatronici mají nový senát
Nový akademický senát má od 27. října Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL. Volby do zaměstnanecké i studentské části akademického senátu se konaly v souladu s Volebn...

Více
26.10.2016

Dětská univerzita načíná svůj sedmý ročník

Dětská univerzita načíná svůj sedmý ročník
Dnes začal semestr také studentům naší Dětské univerzity. Pokračujeme v osvědčeném modelu práce s nejmladší generací technických talentů, novinkou jsou tři obory zaměřené na architekturu, na...

Více

Aktuálně z Fakulty

25.10.2016

Kontakty

Katedra vozidel a motorů
Studentská 2
461 17 Liberec

Tel.: +420 485 35 3130
Fax: +420 485 35 3139
Email:  jitka.baudysova@tul.cz

Detail

Mapa

Detail