Katedra vozidel a motorů

Fakulta strojní - Technická Univerzita v Liberci Více o katedře

Nabízené technologie, expertní činnost, akreditace

  • Konstrukční studie dílů motorů a vozidel, výzkum, vývoj a konstrukce plynových pístových spalovacích motorů
  • Měření zdrojů znečišťování ovzduší – akreditace Ministerstva životního prostředí ČR.
  • Endoskopická měření přístrojem VISIOSCOPE AVL (vizualizace procesů spalování a tvorby směsi).
  • Dlouhodobé zkoušky motorů ve vlastní zkušebně (vodní, vířivé a elektrické dynamometry), možnost spolupráce při dozoru nad zkouškami na zkušebně zákazníka.
  • Technická diagnostika, měření hluku a vibrací, měření vnějšího a vnitřního hluku vozidel, návrhy opatření na snížení hluku, měření akustické pohltivosti izolačních materiálů
  • Vzdělávání vibrodiagnostiků ve Školícím a pilotním pracovišti TU v LiberciSPECTRIS.
  • a mnoho dalšího - více zde

dalšíAktuálně z univerzity

27.07.2016

Tiskne prototypy, zvládne ale i módu a šperky

Tiskne prototypy, zvládne ale i módu a šperky
Na 3D tiskárně Objet Connex 500 v naší laboratoři Rapid Prototyping se nejčastěji tisknou dvoukomponentní prototypy pro vývoj a zakázky z průmyslu. Vzešlo z něj však už také několik kolekcí ...

Více
22.07.2016

Zapomenutá sláva, síla a krása Liberce na výstavě

 Zapomenutá sláva, síla a krása Liberce na výstavě
Během dvou let vyrostlo nad harcovskou přehradou 80 budov a pavilonů Německo-české výstavy Liberec 1906. Areál byl po jejím skončení srovnán se zemí a událost zmizela také z paměti města. Z ...

Více

Aktuálně z Fakulty

Kontakty

Katedra vozidel a motorů
Studentská 2
461 17 Liberec

Tel.: +420 485 35 3130
Fax: +420 485 35 3139
Email:  jitka.baudysova@tul.cz

Detail

Mapa

Detail